• Åpningstider, antall barn og alder

  25/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Åpningstid: 07.30 - 17.00

  Barnehagen holder stengt 4 uker om sommeren (uke 28,29,30,31), mandag, tirsdag, onsdag i påskeuken og mellom jul og nyttår.

  Barnehagen er godkjent for 18 barn i alder 1 til 6 år.

 • Litt om barnehagen

  25/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  • En enavdelingsbarnehage som eies og drives av Holmen menighet.  Barnehagen ligger i underetasjen i kontorbygget.  
  • Barnehagen har et flott uteområde med godkjente lekeområder, grillhytte og et lite "skog-område". Vi har store fine grøntarealer rundt barnehagen. Vi har flott akebakke som benyttes mye på vinterstid.
  • Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf dvs at vi lærer om høytidene i kirkeåret.
  • Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet og et godt sosialt miljø. Vi arbeider aktivt med språkutvikling. 
  • Vi er opptatt av natur og miljø. Er på tur i skog og mark, lærer å ta vare på de ressurser naturen gir oss. Holmen kirke er en "grønn menighet". 
  • Vi arbeider aktivt med barns medvirkning i egen hverdag, ved å ta tak i emner barna viser interessere for.

  Vi bygger alle våre aktiviteter på følgende:

  • Glede og trygghet skaper deltagelse
  • Spenning vekker interesse
  • Nysjerrighet øker motivasjon