• Vårt personale

  25/01/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  I Holmentoppen barnehage er vi 3 ansatte i 100 % stilling,

  og 1 i 20 %.  


  Styrer           Gunn Warløs         (Ansatt siden 01.10.1986)

  Assistent      Else Nordby          (Ansatt siden 01.04.2004)

  Fagarbeider  Martha Stein         (Ansatt siden 02.10.2017)

  Fagarbeider  Norunn Edvardsen (20 % ,Ansatt i Holmen menighet fra 2007.)